TIEDOTE: Itsnäisyyspäivän vetoomus

Suomen Eduskunta Eduskuntasihteerin toimisto

Huom: Puoluelainmuutoksesta vastaavalle

Aihe: Itsenäisyyspäivän vetoomus poliittisten puolueiden uudistamisesta Laki poliittisista puolueista annetun lain muutosehdotuksista on ilmaistu huolestuneisuutta, että ne voivat rohkaista antidemokraattisia elementtejä aktivoimaan poliittista toimintaa. Lain tulisi sisältää erityissäännöksiä, joiden mukaan ryhmät, jotka vastustavat demokraattista hallintotapaa, eivät saisi perustaa puolueita ja henkilöt, jotka ovat käyttäytyneet laittomasti tavalla, joka rikkoo Suomen perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa esitettyjä demokraattisia periaatteita, eivät saisi asettaa mihinkään virkaan tällaisissa poliittista asemaa hakevissa järjestöissä eikä myöhemmin.

Erityisen huolestuttavia ovat ryhmät, jotka kannattavat epädemokraattisia hallintomuotoja oletetun sananvapauden varjolla. Nämä henkilöt viittaavat usein sananvapauteen Suomen perustuslaissa tai kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Henkilöitä, jotka toistuvasti tekevät loukkauksia ja laittomia tekoja, jotka kieltävät toisten ihmisarvon ja kunnioituksen, ei voida perustellusti pitää muuna kuin demokratian ja demokraattisten oikeuksien vastustajina. Vastaavasti henkilöitä, jotka kiihottavat vihaa tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan ja jotka ovat lain nojalla tuomittuja, on pidettävä kelpaamattomina osallistumaan poliittisten puolueiden johtoon.

Viimeksi mainitussa yhteydessä viittamme toisen maailmansodan jälkeen allekirjoitettuun Pariisin sopimuksen lausekkeisiin, ja Suomelle asetettuihin erityisvaatimuksiin, jotka koskevat rasistisia ideoita kannattavien tai tällaisia ideologioita toteuttavia ryhmiä. Näihin vaatimuksiin liittyminen oli välttämätöntä suomalaisen elämäntavan kannalta keskeisen demokraattisen poliittisen järjestelmän palauttamiseksi . Mainitussa sopimuksessa vaaditiin liittymässä olevilta valtioilta erityisiä oikeudellisia järjestelyjä, kuten nykyisessä Saksassa vallitsevia, joita esimerkkejä ei juurikaan mainita nykyisen lainsäädännön valmistelutyössä huolimatta niiden merkityksestä kyseessä olevaan lakiuudistukseen.

Paitsi tehtävänä asianomaiselle ministeriölle, joka tarkistaa puolueiden säännöt rekisteröinnin ja valittujen virkailijoiden rekisteröinnin yhteydessä, tama valvonta on myös täsmennettävä lainsäädännössä. Joitakin rajoituksia voidaan harkita tällaisille poissulkemisille joille vaalikausi voi olla kohtuullinen raja. Tällaisen demokraattisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittamisen valvonnan tulisi ulottua paitsi henkilöihin ja ryhmiin, jotka haluavat rekisteröidä uusia puolueita, myös virkanimityksiin nykyisissä puolueissa ja niiden komiteoissa. Demokratian puolustaminen on Suomelle niin tärkeää, että hallinnolliset järjestelyt sen suojelemiseksi epävarmoina aikoina, kun vietämme Suomen itsenäisyyden 103. vuotta, edellyttävät tarkkuutta ja valppautta.

Helsingissä 6. joulukuuta 2010

Suomen Viharikosvastainen yhdistys *- Suomen Akateemiset Ulkomaalaiset ry

Toimeksi saaneena Ahti Tolvanen, sihteeri Puh. 0468 129790 svyfindland (at) gmail.com nohatefinland.org •

*Yhdistyksemme on perustettu syyskuussa 2018 ja rekisteröitynyt kansalaisjärjestöksi seuraavassa kuussa. Kansalaisjärjestön tavoitteena on torjua ja poistaa viharikokset ja kaikenlainen syrjintä Suomesta, kuten antisemitismi, islamofobia, afrofobia, misogynia ja muut sosiaalisen syrjäytymisen muodot koulutuksen, seminaarien, tapahtumien ja konferenssien avulla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *